Faktúra výmena bezpeč.rohožky CWS

Dodávateľská faktúra (číslo): 143108651
Dodávateľ  
Obchodné meno: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
IČO: 31411045
Adresa dodávateľa: Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Dátum splatnosti faktúry: 21.11.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 82008
Účel faktúry: výmena bezpeč. rohožky CWS 10/2014
Spolu k úhrade (EUR s DPH)38,16