pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Predplatné slovenských periodík - 2015

Objednávka (číslo): 601
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Mediaprint-Kapa Pressegrosso
IČO: 35 792 281
Adresa dodávateľa: P.O.Box 183, Vajnorská 137
  Bratislava
V Košiciach dňa: 28.10.2014
Popis objednaného plnenia: Predplatné slovenských periodík - 2015, podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 700,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF