streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Predplatné českých periodík - 2015

Objednávka (číslo): 598
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Magnetpress Slovakia, s.r.o.
IČO: 31 356 958
Adresa dodávateľa: Šustekova 8
  Bratislava
V Košiciach dňa: 28.10.2014
Popis objednaného plnenia: Predplatné českých periodík - 2015, podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 400,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF