streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Quintessenz - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 597
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ing. Eva Kubišová, I-med
IČO: 38 020 650
Adresa dodávateľa: SNP 149/62
  Stará Turá
V Košiciach dňa: 28.10.2014
Popis objednaného plnenia: Quintessenz - predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                               50,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF