streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3140000655
Dodávateľ  
Obchodné meno: Katolícka univerzita v Ružomberku
IČO: 37801279
Adresa dodávateľa: Hrabovska cesta 5512/A  034 014  Ružomberok
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2014
Dátum splatnosti faktúry: 28.10.2014
podľa objednávky číslo: 593/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 77,99