nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka One hundred physics visualizations using Matlab

Objednávka (číslo): 577
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Malé centrum, s.r.o.
IČO: 35 812 575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9
  Bratislava
V Košiciach dňa: 10.9.2014
Popis objednaného plnenia: One hundred physics visualizations using Matlab
Celková suma s DPH                                                               23,96 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF