streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Účtovníctvo ROPO a obcí - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 566
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Wolters Kluwer, s.r.o.
IČO: 31 348 262
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 48
  Bratislava 2
V Košiciach dňa: 1.8.2014
Popis objednaného plnenia: Účtovníctvo ROPO a obcí - predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                               72,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF