piatok, 16.11.2018 Dnes: Agnesa Zajtra: Klaudia, *Deň boja za slobodu a demokraciu

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra opakované preventívne prehliadky

Dodávateľská faktúra (číslo): 46140568
Dodávateľ  
Obchodné meno: železničné zdravotníctvo  KE, s.r.o
IČO: 36582433
Adresa dodávateľa: Masaryková 9, Košice 040 01
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 9.7.2014
Dátum splatnosti faktúry: 11.8.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: opakované preventívne prehliadky za 06/2014
Spolu k úhrade (EUR s DPH)130,52