sobota, 24.02.2018 Dnes: Matej Zajtra: Frederik, Frederika

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra stavebný dozor

Dodávateľská faktúra (číslo): 15/2014
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ing.  Daňko Pavol
IČO: 34862234
Adresa dodávateľa: Adlerova 12, 040 12 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 4.7.2014
Dátum splatnosti faktúry: 4.8.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: Mandátna zmluva zo dňa 28.1.2014
Účel faktúry: Činnosť  stavebného dozoru na obnove fasády a výmene strešnej krytiny objektu: Pri Miklušovej väznici č.1  za mesiac jún  2014 po ukončení stavby
Spolu k úhrade (EUR s DPH)968,00