nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra pravidelná ročná revízia EPS

Dodávateľská faktúra (číslo): 20140054
Dodávateľ  
Obchodné meno: Vladimír Boroš
IČO: 17259541
Adresa dodávateľa: Vyšná Kamenica 86, 044 45 Vyšná Kamenica
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 2.7.2014
Dátum splatnosti faktúry: 14.7.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Pravidelná ročná revízia EPS - Pribinova 1
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 240,00