Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 557
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Portál Slovakia
IČO: 35 463 066
Adresa dodávateľa: Horská 810
  Horný Slavkov
V Košiciach dňa: 19.6.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             600,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková, vedúca ODSF