nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 2014000102
Dodávateľ  
Obchodné meno: Naked Dog s.r.o.
IČO: 27179559
Adresa dodávateľa: Václavské náměstí 813/57   110 00  Praha 1
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 25.6.2014
Dátum splatnosti faktúry: 23.6.2014
podľa objednávky číslo: 556/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)51,96