streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 552
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Žilinská univerzita
IČO: 397 563
Adresa dodávateľa: Univerzitná 8215/1
  Žilina
V Košiciach dňa: 27.5.2014
Popis objednaného plnenia: nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 200,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF