streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 554
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Oxford Encyclopedia Ltd.
IČO: 8 659 692
Adresa dodávateľa: 72 Great Suffolk Street
  London SE1 OBL
V Košiciach dňa: 4.6.2014
Popis objednaného plnenia: nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 250,00 €
Objednávku podpísal: JUDr. Ján Gašpar, riaditeľ