nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Hobby historie - predplatné 2014

Objednávka (číslo): 543
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Magnet Press Slovakia, s.r.o.
IČO: 31 356 958
Adresa dodávateľa: Šustekova 8
  Bratislava
V Košiciach dňa: 29.4.2014
Popis objednaného plnenia: Hobby historie - predplatné 2014
Celková suma s DPH                                                               23,80 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF