streda, 14.11.2018 Dnes: Irma Zajtra: Leopold

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 540
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Vydavateľstvo Osveta
IČO: 31 604 676
Adresa dodávateľa: Jilemnického 57, pr. Tr. SNP 1 Košice
  Martin
V Košiciach dňa: 24.4.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          2 000,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF