streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 14100119
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovenská zdravotnícka univerzita
IČO: 165361
Adresa dodávateľa: Limbova 12  833 03  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 14.4.2014
Dátum splatnosti faktúry: 23.4.2014
podľa objednávky číslo: 612/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie klniožničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 13,94