nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1704000015/2014
Dodávateľ  
Obchodné meno: Východoslovenské múzeum v Košiciach
IČO: 31297803
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 3  041 36  Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 21.3.2014
Dátum splatnosti faktúry: 31.3.2014
podľa objednávky číslo: 524/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 99,95