streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Solivar

Objednávka (číslo): 505
Rok: 2014
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: INARO, s.r.o.
IČO: 45 936 625
Adresa dodávateľa: Čsl. Armády 14
Bratislava
V Košiciach dňa: 30.1.2014
Popis objednaného plnenia: Solivar - kniha
Celková suma s DPH                                                               60,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timkova,vedúca ODSF