streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Veľký slovensko-ruský slovník

Objednávka (číslo): 634
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Veda, vydavateľstvo SAV
IČO: 166 758
Adresa dodávateľa: Dúbravská cesta 9, Bratislava
V Košiciach dňa: 5.12.2013
Popis objednaného plnenia: Veľký slovensko-ruský slovník, 6. diel, Vy-Ť
Celková suma s DPH                                                               20,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF