štvrtok, 15.11.2018 Dnes: Leopold Zajtra: Agnesa

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 9121300037
Dodávateľ
Obchodné meno: Suweco CZ, s.r.o.
IČO: 25094769
Adresa dodávateľa: Klečáková 347  180 21   Praha 9
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Dátum splatnosti faktúry: 0.1.1900
podľa objednávky číslo: 588/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy dobropis
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 108,00