Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): ZFV802742
Dodávateľ
Obchodné meno: Mediaprint-Kapa Pressegrosso
IČO: 35792281
Adresa dodávateľa: Vajnorská 137  831 04  Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2013
Dátum splatnosti faktúry: 1.12.2013
podľa objednávky číslo: 601/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 582,10