streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra pravidelné poplatky za volania

Dodávateľská faktúra (číslo): 501 309 58
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
IČO: 361 969 59
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 7.11.2013
Dátum splatnosti faktúry: 17.12.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: praviodelné poplatky za obdobie 01.-31.10.2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 16,38