streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka odorná prehliadka a odborná skúška

Objednávka (číslo): 80
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Gabriel elektric, s.r.o.
IČO: 36 647 497
Adresa dodávateľa: Czambelova2
Košice
V Košiciach dňa: 28.10.2013
Popis objednaného plnenia: Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie skladov kníh - Hlavná 10, Zvonárska 19, Zvonárska 21
Celková suma s DPH                                                          1 950,00 €
Objednávku podpísal: Ing. Biathová Jana