pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 622
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovenský zväz včelárov
IČO: 178 349
Adresa dodávateľa: Svrčia 14, Bratislava
V Košiciach dňa: 22.10.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                               18,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF