nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Stomatológ

Objednávka (číslo): 618
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovenská komora zubných lekárov
IČO: 17 639 646
Adresa dodávateľa: Fibichova 14, Bratislava
V Košiciach dňa: 22.10.2013
Popis objednaného plnenia: Stomatológ - predplatné 2014
Celková suma s DPH                                                               25,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF