pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 10130190
Dodávateľ
Obchodné meno: Bratia Sabovci s.r.o.
IČO: 36016144
Adresa dodávateľa: Pribinova 8183/170  960 01  Zvolen
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 25.10.2013
Dátum splatnosti faktúry: 5.11.2013
podľa objednávky číslo: 596/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničníého fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 313,30