utorok, 20.11.2018 Dnes: Félix Zajtra: Elvíra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Lekársky obzor

Objednávka (číslo): 612
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Herba, spol. s r.o.
IČO: 31 390 421
Adresa dodávateľa: Švabinského 4/a, Bratislava
V Košiciach dňa: 21.10.2013
Popis objednaného plnenia: Lekársky obzor
Celková suma s DPH                                                               20,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF