pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka predplatné českých periodík

Objednávka (číslo): 600
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Magnetpress Slovakia, s.r.o.
IČO: 31 356 958
Adresa dodávateľa: Šustekova 8, Bratislava
V Košiciach dňa: 17.10.2013
Popis objednaného plnenia: Predplatné českých periodík - 2014, podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          2 000,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF