Faktúra servisné práce na: OKI B4540 MFP

Dodávateľská faktúra (číslo): 1310190
Dodávateľ
Obchodné meno: KENET s.r.o.
IČO: 36194166
Adresa dodávateľa: Viedenská 4, 040 13 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013
Dátum splatnosti faktúry: 31.10.2013
podľa objednávky číslo: 75/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Servisné práce na: OKI B4540 MFP
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 36,00