štvrtok, 15.11.2018 Dnes: Leopold Zajtra: Agnesa

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 8330127469
Dodávateľ
Obchodné meno: Iura Editiion, spol. s.r.o.
IČO: 31348262
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 48
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 1.10.2013
Dátum splatnosti faktúry: 9.10.2013
podľa objednávky číslo: 578/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 69,60