streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Tlač knihy Obyvatelia Zemplína

Objednávka (číslo): 72
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: MKV - PRESS, s r.o.
IČO: 31 652 891
Adresa dodávateľa: Podnikateľská 1
Košice - Barca
V Košiciach dňa: 30.9.2013
Popis objednaného plnenia: Tlač knihy Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači (inorečové noviny a časopisy z rokov 1901-1918)
Celková suma s DPH                                                          4 177,50 €
Objednávku podpísal: Poklembová