piatok, 16.11.2018 Dnes: Agnesa Zajtra: Klaudia, *Deň boja za slobodu a demokraciu

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 576
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Elfa, s.r.o.
IČO: 31 648 410
Adresa dodávateľa: Park Komenského 7, Košice
V Košiciach dňa: 17.9.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             160,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF