utorok, 20.11.2018 Dnes: Félix Zajtra: Elvíra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra odávka technickej a administratívnej pomoci

Dodávateľská faktúra (číslo): 9/2013
Dodávateľ
Obchodné meno: Ing.  Daňko Pavol
IČO: 34862234
Adresa dodávateľa: Adlerova 12, 040 12 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 16.8.2013
Dátum splatnosti faktúry: 30.8.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: Mandátna zmluva ev.č. 6/2013
Účel faktúry: dodávka technickej a administratívnej pomoci na úkony spojené so zabezpečením kolaudačného rozhodnutia na stavbu  " ŠVK rekonštrukcia 1. etapa"
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 560,00