nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 564
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Artforum, s.r.o.
IČO: 35 716 584
Adresa dodávateľa: Kozia 20, Bratislava
V Košiciach dňa: 12.8.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH                                                             900,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF