pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 562
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Vydavateľstvo Osveta
IČO: 31 604 676
Adresa dodávateľa: tr. SNP 1, Košice
V Košiciach dňa: 9.8.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          2 140,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF