pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

 

Dodávateľská faktúra (číslo): 3130000451
Dodávateľ
Obchodné meno: Ekonomická univerzita
IČO: 399957
Adresa dodávateľa: Dolnozemská cesta 1  852 35  Bratislava 5
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 11.7.2013
Dátum splatnosti faktúry: 13.6.2013
podľa objednávky číslo: 521/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 355,89