streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Fakttúra vyúčtovania nákladov za služby

Dodávateľská faktúra (číslo): 18420500101
Dodávateľ
Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice
IČO: 44518684
Adresa dodávateľa: Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 14.6.2013
Dátum splatnosti faktúry: 13.7.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 184205001
Účel faktúry: Vyúčtovania nákladov za služby (zrážková voda - sklady kníh)
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 24,45