pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Acta chirurgicae plasticae

Objednávka (číslo): 555
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
IČO: 35 792 281
Adresa dodávateľa: Vajnorská 137, Bratislava
V Košiciach dňa: 29.5.2013
Popis objednaného plnenia: Acta chirurgicae plasticae - predplatné 2013
Celková suma s DPH                                                               13,20 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF