streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 531
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Technická univerzita vo zvolene
IČO: 397 440
Adresa dodávateľa: T. G. Masaryka 2117/24
V Košiciach dňa: 27.3.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 050,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF