nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 548
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: PhDr. A. Oslancová - Albion Books
IČO: 32 016 433
Adresa dodávateľa: Dolná 23
V Košiciach dňa: 20.5.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl. - publikácie pre vyučovanie angličtiny
Celková suma s DPH                                                          1 000,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF