nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka periodická prehliadka VTZ

Objednávka (číslo): 42
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Gabriel Elektric s.r.o.
IČO: 36 647 497
Adresa dodávateľa: Czambelova 2
Košice
V Košiciach dňa: 9.5.2013
Popis objednaného plnenia: Periodická prehliadka VTZ - Bleskozvody na objekte Pribinova 1 + údržba
Celková suma s DPH                                                          1 850,00 €
Objednávku podpísal: Biathová Jana, ved. OES