nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra práce za účelom odstránenia porevíznych závad

Dodávateľská faktúra (číslo): 1/2013
Dodávateľ
Obchodné meno: Jesenský Peter
IČO: 32481284
Adresa dodávateľa: Janigova 5, 040 23 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 15.5.2013
Dátum splatnosti faktúry: 27.5.2013
podľa objednávky číslo: 31/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: práce za účelom odstránenia porevíznych závad vo výťahovej šachte na Pribinovej 1
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 967,50