streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka orientačné tabule

Objednávka (číslo): 17
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: RESULT, reklamná agentúra s.r.o.
IČO: 36 189 740
Adresa dodávateľa: Hlavná 80
V Košiciach dňa: 21.2.2013
Popis objednaného plnenia: Orientačné tabule Pribinova 1
Celková suma s DPH                                                          3 421,20 €
Objednávku podpísal: PhDr. Štefánia Petercová