nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra oprava Xerox 5225

Dodávateľská faktúra (číslo): 20130548
Dodávateľ
Obchodné meno: NEXT TEAM, s.r.o.
IČO: 36487104
Adresa dodávateľa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 26.2.2013
Dátum splatnosti faktúry: 1.3.2013
podľa objednávky číslo: 21/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: oprava Xerox 5225 - ovládací panel
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 31,80