nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 2013714006
Dodávateľ
Obchodné meno: Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO: 151882
Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 8/A  811 04  Bratislava 11
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 5.2.2013
Dátum splatnosti faktúry: 25.2.2013
podľa objednávky číslo: 503/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 12,00