pondelok, 19.03.2018 Dnes: Jozef Zajtra: Víťazoslav

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 513
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Divadelný ústav
IČO: 164 691
Adresa dodávateľa: Jakubovo nám. 12
Bratislava
V Košiciach dňa: 25.1.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH 120,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF