streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra Infix PDF Editor Professional

Dodávateľská faktúra (číslo): 20130059
Dodávateľ
Obchodné meno: Mokry Systems, s.r.o.
IČO: 26297353
Adresa dodávateľa: Majdalenky 19, 638 00 Brno, Česko
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 30.1.2013
Dátum splatnosti faktúry: 6.2.2013
podľa objednávky číslo: 11/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Infix PDF Editor Professional 5 - upgrade z Infix (libovolná verze) 3 ks
Spolu k úhrade (EUR bez DPH)  135,65