nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 60000053
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovarta-G.T.G. s.r.o.
IČO: 31348359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4   852 99  Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 29.1.2013
Dátum splatnosti faktúry: 1.2.2013
podľa objednávky číslo: 512/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knkihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 113,85