nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra falcovačka

Dodávateľská faktúra (číslo): 201300034
Dodávateľ
Obchodné meno: TOP OFFICE s.r.o.
IČO: 36355160
Adresa dodávateľa: Hlavná 922, 925 01 Matúškovo
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 21.1.2013
Dátum splatnosti faktúry: 18.1.2013
podľa objednávky číslo: 6/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Falcovačka 6200/skladač listov
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 112,26